Villkor och förutsättningar, montering av blandare/WC. 


För att vår VVS-montör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar och villkor är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den VVS-montör som fått uppdraget rätta till denna,
mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan VVS-montören och köparen.Villkor för Blandare

1. Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
Behöver du hjälp med materialvalet kan du diskutera det med VVS-montören då de tar kontakt efter att du gjort din beställning de tjänster som du är i behov av.
2. Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
3. Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.
4. Vid byte av köksblandare ska den befintliga köksblandaren vara av enhålstyp med c/c 160 mm (svensk standard).
5. Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme.
6. Ombyggnad av golv, tak, kökstommar eller vägg ingår ej.
7. Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenledningsrör eller avloppsrör.
8. Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.
9. Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

 

 

Villkor för WC

1. Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Behöver du hjälp med materialvalet kan du diskutera det med VVS-montören då de tar kontakt efter att du gjort din beställning de tjänster som du är i behov av.
2. Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
3. Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.
4. Befintligt golvavlopp ska ha minst 8 cm fritt från centrum till rör eller vägg.
5. Proppning som kräver att vattnet stängs av i flerbostadhus måste tillstånd inhämtas av ägaren, även tillgång till huvudavstängren måste ordnas av ägaren.
6. Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.
7. Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.
8. Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.
9. Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.
10. I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.Vad händer efter mitt köp?

När du beställt de tjänster som är intressanta för dig ser vi till att en VVS-montör kontaktar dig inom 48 timmar och bestämmer en tid som passar för uppdraget.
Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på info@vvs-klimat.seHur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.
Om vvs-klimat ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.