För att skydda värmepumpens ingående komponenter frän att arbeta under onormala driftsförhållanden finns ett antal skyddsfunktioner monterade i värmepumpen: högtrycksvakt (HP) och lågtrycksvakt (LP), överhettningsskydd för tillsatsvärmen och motorskydd för kompressorn. Orsakerna till att dessa skyddsfunktioner träder i kraft är flera och tas upp nedan. Driftstörningen visas på värmepumpens instrumentpanel genom att någon av larmlamporna lyser med rött sken. Om MS lampan blinkar har ett fel i någon av värmepumpens temperaturgivare inträffat, se vidare”Fel i värmepumpens temperaturgivare”. Orsaker till larm – lågtryck Dåligt flöde genom köldbärarsystem som kan orsakas av: 1) Orsak - Luft i köldbärarsystemet. Åtgärd – Lufta köldbärarsystemet. 2) Orsak – Igensatt smutsfilter Åtgärd - Rensa smutsfilter 3) Orsak – För lite köldbärarvätska Åtgärd - Fyll på köldbärarvätska 4) Orsak - Köldbärarpump har stannat eller går med för låg hastighet. Åtgärd - Kontrollera att köldbärarpumpen har ström och inte har fastnat. Kontrollera hastighetsinställning på sidan av köldbärarpumpen. 5) Orsak - Isbildning i köldbärarsystemet. Kan kontrolleras genom att lägga handen på undersidan av sugledningen, på kompressorn, som blir frostig. Åtgärd - Kontrollera köldbärarvätskans blandningsförhållande. OBS! Det kan dröja flera timmar innan isbildningen smälter. Köldmediebrist i pumpens kylsystem som kan orsakas av: 1) Orsak - Läckage i kylsystem. Åtgärd – Töm kylsystemet (via serviceventiler), täta läckaget, vakuumsug och fyll på köldmedium till rätt mängd. 2) Orsak – Underfyllt kylsystem Åtgärd – Fyll till rätt mängd. Köldmediebrist kan konstateras genom att kontrollera värmepumpens synglas som vid brist på köldmedium ”skummar”. OBS! Det kan förekomma, vid uppstart av en anläggning, att synglaset skummar under en kortare tid innan det går klart. Expansionsventilen 1) Orsak – Värmepumpens drift bryts med längre tidsintervaller. Åtgärd – Byt expansionsventil Orsaker till larm – Högtryck Dåligt flöde genom värmesystemet som kan orsakas av: 1) Orsak – Luft i värmesystemet Åtgärd – Lufta värmesystemet 2) Orsak – Igensatt smutssil Åtgärd – Rensa smutssilen 3) Orsak – För dåligt öppnade radiator- eller golvslingetermostater Åtgärd – Öppna radiator- eller golvslingetermostaterna 4) Orsak – Värmebärarpumpen har stannat eller går med för låg hastighet Åtgärd - Kontrollera att värmebärarpumpen har ström och inte har fastnat. Kontrollera hastighetsinställning på sidan av bärarpumpen Överfyllt kylsystem 1) Orsak – För mycket köldmedium i värmepumpens kylsystem kan orsaka driftstörningar i form av bruten drift via högtryckspressostaten. Kan konstateras genom att tryckledningen ej kommer upp i temperatur (blir bara ljummen) Åtgärd - Töm ut köldmedium via serviceventiler till rätt mängd Torkfilter 1) Orsak – Igensatt torkfilter kan innebära att driften bryts via högtryckspressostaten. Konstateras genom att tryckledningen ej kommer upp i temperatur (blir bara ljummen) Åtgärd – Byt torkfilter, vakuumsug extra noga Orsaker till larm – TS 1) Orsak - Luft i värmesystemet Åtgärd – Tryck in återställningsknappen för tillsatsens överhettningsskydd 2) Orsak – Igensatt smutssil Åtgärd – Rensa smutssilen 3) Orsak – För dåligt öppnade radiator- eller golvslingetermostater Åtgärd – Öppna radiator- eller golvslingetermostaterna Orsaker till larm – Motorskydd Motorskyddet i värmepumpen är till för att skydda kompressorns elmotor från överströmmar. Utlöst motorskydd kan bero på: Dåligt fastdragna elanslutningar Fasbortfall på inkommande matning Felinställt motorskydd För låg nätspänning Författare: vvs-klimat Varor som nämns i nyheten Nibe F1255 Nibe F1255 från 72 199 SEK CTC EcoAir 510M CTC EcoAir 510M CTC EcoAir 500, en serie varvtals... 58 995 SEK 1 RSK-nr: 6247751 Nibe F1155 Nibe F1155 från 68 895 SEK