Köldbäraretanol 25 l

 E-therm KBS Agro används som köldbärare för sekundärkretsen i värmepumpar och kylanläggningar. Även lämplig i kollektorer för jord-, berg- och vattenvärme. Den klara gröna vätskan innehåller svensk bioetanol som är denaturerad och grönfärgad. Korrosionsskyddande tillsatser är inte tillsatta. Produkten uppfyller kraven i SVEP´s standard för etanol. Koncentrerad Etherm KBS Agro späds för bästa resultat i rent dricksvatten. Ett avjoniserat eller destillerat vatten bör ej användas, då det ökar korrosionsrisken. Miljö & säkerhet: Den akuta giftigheten för människan är låg. Låg giftighet för vattenorganismer. Lätt nedbrytbart. Bioackumuleras ej. Fermenterad etanol ger inget nettotillskott av CO2. Tillverkad av förnyelsebar råvara. Fryspunkt 45.0 volym-% ca -30°C 35.0 volym-% ca -20°C 34.0 volym-% ca -19°C 20.0 volym-% ca -10°C


Tag : brine, köldmedel, sprit

749 kr
I lager

 E-therm KBS Agro används som köldbärare för sekundärkretsen i värmepumpar och kylanläggningar. Även lämplig i kollektorer för jord-, berg- och vattenvärme. Den klara gröna vätskan innehåller svensk bioetanol som är denaturerad och grönfärgad. Korrosionsskyddande tillsatser är inte tillsatta. Produkten uppfyller kraven i SVEP´s standard för etanol. Koncentrerad Etherm KBS Agro späds för bästa resultat i rent dricksvatten. Ett avjoniserat eller destillerat vatten bör ej användas, då det ökar korrosionsrisken. Miljö & säkerhet: Den akuta giftigheten för människan är låg. Låg giftighet för vattenorganismer. Lätt nedbrytbart. Bioackumuleras ej. Fermenterad etanol ger inget nettotillskott av CO2. Tillverkad av förnyelsebar råvara. Fryspunkt 45.0 volym-% ca -30°C 35.0 volym-% ca -20°C 34.0 volym-% ca -19°C 20.0 volym-% ca -10°C


Tag : brine, köldmedel, sprit

Mer information

Mer information

RSK nummer: 84400025
EAN nummer: -
Storlek: N/A
Färg: N/A
Val: N/A
Höjd: N/A
Bredd: N/A
Sits: N/A
Märke: N/A