Moms: inkl. exkl.

Bästsäljare

Produkter   » VVS Installation » Pexrör/Pemslang » Produkt
Köldbäraretanol 25 liter


Köldbäraretanol 25 liter

 E-therm KBS Agro används som köldbärare för sekundärkretsen i värmepumpar och kylanläggningar. Även lämplig i kollektorer för jord-, berg- och vattenvärme. Den klara gröna vätskan innehåller svensk bioetanol som är denaturerad och grönfärgad. Korrosionsskyddande tillsatser är inte tillsatta. Produkten uppfyller kraven i SVEP´s standard för etanol. Koncentrerad Etherm KBS Agro späds för bästa resultat i rent dricksvatten. Ett avjoniserat eller destillerat vatten bör ej användas, då det ökar korrosionsrisken. Miljö & säkerhet: Den akuta giftigheten för människan är låg. Låg giftighet för vattenorganismer. Lätt nedbrytbart. Bioackumuleras ej. Fermenterad etanol ger inget nettotillskott av CO2. Tillverkad av förnyelsebar råvara. Fryspunkt 45.0 volym-% ca -30°C 35.0 volym-% ca -20°C 34.0 volym-% ca -19°C 20.0 volym-% ca -10°C

Tag : brine, köldmedel, sprit

Köldbäraretanol 25 liter

Köldbäraretanol 25 l
Köldbäraretanol 25 l
RSK-nr: 84400025
Lagervara: Normal leveranstid 2-5 dagar
749 SEK/ST
Mer information: Säkerhetsdatablad

Tillbaka